Snažím se být dobrý.

Moje firmy:

Gentleman Store Barbershop

Roční shrnutí